Καλέστε μας

2103604815-9, 2103602411
info@acci.gr

Διεύθυνση

Ακαδημίας 7,
Τ. Κ. 10671 Αθήνα

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των έκτακτων μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά,κατόπιν ραντεβού ή ηλεκτρονικά αποστέλλοντας email στις παρακάτω διευθύνσεις με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αίτημά σας, ανάλογα τον τομέα που απευθύνεστε.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ βάσει του υπ’αριθ. 5138/Β΄/5.11.2021 Φ.Ε.Κ.

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9, τα επιδεικνυόμενα πιστοποιητικά ελέγχονται για τη γνησιότητά τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (118Α΄) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΒΕΑ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.302, 244 Email: ae-support@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-ae@acci.gr

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.116, 103, 130 Email: gemicert-ae@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΑΕ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.140, 137, 238 Email: gemiepe@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-epe@acci.gr

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.115, 238 Email: gemicert-epe@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΕΠΕ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.413, 475, 369 Email: gemiike@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-ike@acci.gr

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.365, 142 Email: gemicert-ike@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΙΚΕ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.122, 441 Email: gemioe@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-oe@acci.gr

Πιστοποιητικά: Τηλ: 210-33.82.118, 440, 243 Email: gemicert-oe@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΟΕ-ΕΕ

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.241, 443 Email:atomikes@acci.gr

Πιστοποιητικά: τηλ: 2103382372 Email: gemicert-loipes@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για Ατομικές

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210-33.82.107, 241 Email : gemi-loipes@acci.gr

Πιστοποιητικά: τηλ: 2103382372 Email: gemicert-loipes@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για Λοιπές Νομικές Μορφές

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πιστοποιητικά Εγγραφής και Πληρωμές Συνδρομών: Online (Μέσω του e-επιμελητηρίου)

Λοιπές Υπηρεσίες

(Όμοια Υπογραφής, Ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά, Πιστοποιητικά Νόμιμης Χρήσης, Βεβαιώσεις Ελέγχου Επωνυμίας):

Αίτηση Θεώρησης ομοίου υπογραφής
Αίτηση Ιστορικού Πιστοποιητικού
Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού εγγραφής (ελληνικού και ξενόγλωσσου),

Τηλ: 210-33.82.473, 105, 126, 117, 444, 224, 350, 470, 318, 445 Email: registry@acci.gr

Όλες οι Νομικές Μορφές

Γενικές Πληροφορίες: Τηλ: 210 3645000 & 210-3382149, 147, 158 Email: eme@acci.gr

Πιστοποιητικά καταγωγής – CARNE ATA / email: kavalikas@acci.gr

Επίσης ηλεκτρονικά, υποβολή και παραλαβή μέσω του e-Chamber του ΕΒΕΑ.

Ψηφιακές υπογραφές | cosign@acci.gr

Το έντυπο γενικής χρήσης, χρησιμοποιείται για την κατάθεση αιτήσεων σε όλα τα Τμήματα του ΕΒΕΑ καθώς και για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις του ΓΕΜΗ. Κατατίθεται μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου του ΕΒΕΑ. (e-mail: protocol@acci.gr)

Το ΕΒΕΑ λειτουργεί κανονικά Δευτέρα και Τετάρτη από τις 8:00 μέχρι τις 16:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 13:30

Ωράριο Λειτουργίας

Ακολουθήστε μας

Δείτε τα κοινωνικά προφίλ μας!
LinkedinInstagram