Καλέστε μας

2103604815-9, 2103602411
info@acci.gr

Διεύθυνση

Ακαδημίας 7,
Τ. Κ. 10671 Αθήνα

Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΒΕΑ

Γενικές Πληροφορίες: Email: ae@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-ae@acci.gr

Πιστοποιητικά:  Email: gemicert-ae@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΑΕ

Γενικές Πληροφορίες: Email: gemiepe@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-epe@acci.gr

Πιστοποιητικά: Email: gemicert-epe@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΕΠΕ

Γενικές Πληροφορίες-Τροποποιήσεις:  Email: gemiike@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-ike@acci.gr

Πιστοποιητικά:  Email: gemicert-ike@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΙΚΕ

Γενικές Πληροφορίες-Τροποποιήσεις Email: gemioe@acci.gr

Συστάσεις νέων εταιρειών: Email: yms-oe@acci.gr

Πιστοποιητικά:  Email: gemicert-oe@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για ΟΕ-ΕΕ

Γενικές Πληροφορίες Email:atomikes@acci.gr

Πιστοποιητικά Email: gemicert-loipes@acci.gr

Αιτήσεις ΓΕΜΗ για Ατομικές

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πιστοποιητικά Εγγραφής και Πληρωμές Συνδρομών: Online (Μέσω του e-επιμελητηρίου)

Λοιπές Υπηρεσίες

(Όμοια Υπογραφής, Ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά, Πιστοποιητικά Νόμιμης Χρήσης, Βεβαιώσεις Ελέγχου Επωνυμίας):

Αίτηση Θεώρησης ομοίου υπογραφής
Αίτηση Ιστορικού Πιστοποιητικού
Αίτηση χορήγησης Πιστοποιητικού εγγραφής (ελληνικού και ξενόγλωσσου),

Τηλ: 210-33.82.473, 105, 126, 117, 444, 224, 350, 470, 318, 445 Email: registry@acci.gr

Μητρώο Εξαγωγέων

Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων

Γενικές πληροφορίες : τηλ. : 210 – 3382149, 158, 147, 210 – 3645000

e-mail : eme@acci.gr

Πιστοποιητικά καταγωγής – CARNE ATA / email: kavalikas@acci.gr

Επίσης ηλεκτρονικά, υποβολή και παραλαβή μέσω του e-Chamber του ΕΒΕΑ.

Ψηφιακές υπογραφές | cosign@acci.gr

Το έντυπο γενικής χρήσης, χρησιμοποιείται για την κατάθεση αιτήσεων σε όλα τα Τμήματα του ΕΒΕΑ καθώς και για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τις ήδη υπάρχουσες αιτήσεις του ΓΕΜΗ. Κατατίθεται μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου του ΕΒΕΑ. (e-mail: protocol@acci.gr)

Το ΕΒΕΑ λειτουργεί κανονικά Δευτέρα και Τετάρτη από τις 8:00 μέχρι τις 16:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 13:30

Ωράριο Λειτουργίας

Ακολουθήστε μας

Δείτε τα κοινωνικά προφίλ μας!
LinkedinInstagram