Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης (22.09.2023) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης (22.09.2023) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Απόφαση Δημοσιονομικής…