Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλησης έργου (06.11.2023) στη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης” του ΕΠΑνΕΚ

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης και ανάκλη20231102_ccm 18020 αποφαση δσης έργου (06.11.2023) στη Δράση “Επανεκκίνηση Εστίασης”…