Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

H Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000 € αφορά…

Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 – Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 190.000.000€ αφορά στην…

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης και Ανάκλησης (04.12.2023) έργου στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης και Ανάκλησης (04.12.2023) έργου στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ66η αποφ…

3η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

3η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027ΩΖΕΦΗ-Σ59_3η ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡ.ΑΠΟΤΕΛ.ΑΞΙΟΛ._ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ