4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Δημοσιεύτηκε Απόφαση (ΥΠΕΘΟΟ 973/01.03.2024) Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων στη Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” του Ανταγωνιστικότητα…

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δέσμης Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Δημοσιεύθηκαν οι Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δέσμης Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.