Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης (14.03.2023) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και ανάκλησης ένταξης (14.03.2023) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ53η αποφαση ανακλησησ…

2η τροποποίηση της Δράσης “Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων” του ΕΠΑνΕΚ

2η τροποποίηση της Δράσης “Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων” του ΕΠΑνΕΚΨΠΜ646ΜΤΛΡ-ΨΧΣ_ΥΑ ΤΡΟΠΟΠ. ΠΡΟΣΚΛ.ΠΡΟΣ ΩΦΕΛ. 048ΚΕ

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (14.03.2023) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (14.03.2023) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚσχεδιο_ανακλησησ_ερ

Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων” του ΕΠΑνΕΚ

Απόφαση Ένταξης έργων στη Δράση “Έκτακτη επιχορήγηση πληγέντων γουνεμπόρων” του ΕΠΑνΕΚΡΥΣΚ46ΜΤΛΡ-ΑΞΜ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ_048ΚΕ