Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (τροποποίηση) της Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (τροποποίηση) της Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027Συχνές ερωτήσεις

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (19.04.2023) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (19.04.2023) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚσχεδιο_ανακλησησ_ερ (1)