Ενημερωτικά βίντεο της Δέσμης Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενημερωτικό spot Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ενημερωτικό spot Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής: Ενημερωτικό spot