Απόφαση ανάκλησης ένταξης (13.06.2023) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ

Απόφαση ανάκλησης ένταξης (13.06.2023) στη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚσχεδιο_ανακλησησ_ερ (3)

Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας στη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»…

Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας στη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» – Υποβληθείσες αιτήσεις ανά κατηγορία περιφέρειας Δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός…