24-05-2017

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΕΠΑνΕΚ - Απόφαση παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης στη δράση "Νεοφυής Επιχειρηματκότητα" (15/06/2017)
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" του ΕΠΑΝ ΙΙ (22/05/2017)
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού για το πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών" του ΕΠΑΝ ΙΙ (22/05/2017)
Αποδοχή πρακτικού Νο 8/30.03.2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (16/05/2017)
Αποδοχή πρακτικού Νο 8/14.03.2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ένδυση και Υπόδηση –Νέες Προοοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑN II) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (16/05/2017)
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού 38/16.3.2017 για το πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜμΕ" των ΠΕΠ (09/05/2017)
Υπουργική απόφαση τροποποίησης πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης του ΕΠΕΑΑ (05/05/2017)
ΥΑ Αποδοχής του Πρακτικού 28/16-3-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια ΙΙ» του ΕΠΑΝ ΙΙ (27/04/2017)
ΥΑ Μερικής Αποδοχής του Πρακτικού 28/8-11-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης των προγραμμάτων ΑΝ και ΑΓ του ΕΠΑΝ ΙΙ (27/04/2017)
6η Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Αναβάθμιση υφισταμένων επιχειρήσεων στις νέες αγορές" του ΕΠΑΝΕΚ (31/03/2017)
1  2  3  4  5 
  • 
ΓΕΜΗ