25-04-2017

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
6η Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Αναβάθμιση υφισταμένων επιχειρήσεων στις νέες αγορές" του ΕΠΑΝΕΚ (31/03/2017)
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (13/03/2017)
ΥΑ Έγκρισης του πρακτικού 12/22.02.2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος ΕΠΕΑΑ-Γυναικεία Απασχόληση του ΕΣΠΑ 2007-2013. (23/02/2017)
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ένταξης στη Δράση "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) (16/02/2017)
Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (01/02/2017)
Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» (03/01/2017)
ΕΠΑνΕΚ - Τροποποίηση και Παράταση της δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (27/12/2016)
Υπογράφηκε η ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) για τις 4 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (21/12/2016)
Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τον ορισμό των αξιολογητών για τη δράση "Αναβάθμιση επιχειρήσεων στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (13/12/2016)
Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούενα δικαιολογητκά ένταξης των δικαιούχων της δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ" του ΕΠΑνΕΚ (2014-2020). (30/11/2016)
1  2  3  4 
  • 
ΓΕΜΗ