25-09-2018

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
10η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (24/09/2018)
Οριστικός Κατάλογος με την Βαθμολογική Κατάταξη όλων των Επενδυτικών Σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ (20/09/2018)
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (19/09/2018)
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (18/09/2018)
Αύξηση προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ (17/09/2018)
6η τροποποίηση της ΥΑ Ένταξης στη Δράση "Αυτοαπασχόληση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ (17/09/2018)
Έβδομη (7η) τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" (30/08/2018)
Aρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων Υλοποίησης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» (30/08/2018)
Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» (28/08/2018)
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις, αναφορικά με τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) (27/08/2018)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ