22-01-2017

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» (03/01/2017)
ΕΠΑνΕΚ - Τροποποίηση και Παράταση της δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (27/12/2016)
Υπογράφηκε η ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) για τις 4 δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (21/12/2016)
Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τον ορισμό των αξιολογητών για τη δράση "Αναβάθμιση επιχειρήσεων στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (13/12/2016)
Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούενα δικαιολογητκά ένταξης των δικαιούχων της δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ" του ΕΠΑνΕΚ (2014-2020). (30/11/2016)
Επικαιροποιημένες "Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις" της δράσης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (28/11/2016)
Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών». (29/09/2016)
Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» (29/09/2016)
Δελτίο Τύπου για την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» των ΠΕΠ (29/09/2016)
Δελτίο Τύπου για την τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του ΕΠΑΝ ΙΙ (29/09/2016)
1  2  3  4 
  • 
ΓΕΜΗ