25-06-2017

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Προκήρυξη του Β’ Κύκλου της δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) (05/07/2017)
Απόφαση Ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος "Μετεγκατάσταση των Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και ΕΠ" του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) (22/06/2017)
Απόφαση Ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) (22/06/2017)
Απόφαση Ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) (22/06/2017)
Απόφαση Ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος "ΕΠΕΑΑ-Γυναικεία Απασχόληση" (ΕΣΠΑ 2007-2013) (22/06/2017)
ΕΠΑνΕΚ - Απόφαση παράτασης υποβολής των δικαιολογητικών ένταξης στη δράση "Νεοφυής Επιχειρηματκότητα" (15/06/2017)
Απόφαση 6ης τροποποίησης της δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ (06/06/2017)
Απόφαση 7ης τροποποίησης της δράσης "Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις Νέες Αγορές" του ΕΠΑνΕΚ (01/06/2017)
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού για το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" του ΕΠΑΝ ΙΙ (22/05/2017)
Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού για το πρόγραμμα "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών" του ΕΠΑΝ ΙΙ (22/05/2017)
1  2  3  4  5  6 
  • 
ΓΕΜΗ