22-03-2018

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑνΕΚ (21/03/2018)
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ (15/03/2018)
Απόφαση Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του ΕΠΑνΕΚ (12/03/2018)
Ανακοίνωση ΕΦΕΠΑΕ περί των υποχρεώσεων δημοσιότητας της Δράσης "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" του ΕΠΑνΕΚ (22/02/2018)
1η Τροποποίηση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ (16/02/2018)
Κατάλογος και βαθμολογική κατάταξη 2ης και 3ης περιόδου υποβολών , στη Δράση "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' Κύκλος" του ΕΠΑνΕΚ (14/02/2018)
Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ (14/02/2018)
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση "ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" του ΕΠΑνΕΚ (14/02/2018)
Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ" του ΕΠΑνΕΚ (12/02/2018)
Αποφάσεις για τις δράσεις "Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β' Κύκλος" και "Επιχειρούμε Έξω" του ΕΠΑνΕΚ (05/02/2018)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ