16-07-2018

Υπηρεσίες Ε.Β.Ε.Α.   / Επιχειρηματική Στήριξη   / Πηγές Χρηματοδότησης   / Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας  RSS 2.0


Τρέχοντα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
Παρουσίαση τρέχοντων προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας... (12/08/2016)
περισσότερα »

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Απόφαση Σύστασης της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" του ΕΠΑνΕΚ (13/07/2018)
Απόφαση για τη Δράση "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ" του ΕΠΑνΕΚ (10/07/2018)
Έγκριση του Πρακτικού 3/07-05-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (09/07/2018)
Έγκριση του Πρακτικού 1/19.04.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (09/07/2018)
Τροποποιημένος Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (09/07/2018)
5η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (09/07/2018)
Ενημερωτική εκδήλωση στo EBEA για τις δράσεις «Ψηφιακό Άλμα», «Ψηφιακό Βήμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ (Δευτέρα, 25.06.2018) (19/06/2018)
Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β' Κύκλος» (11/06/2018)
Προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ " ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ " (06/06/2018)
Προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ " ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ " (06/06/2018)
  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
  • 
ΓΕΜΗ