23-06-2018

Ανακοινώσεις


Έναρξη εφαρμογής νέου δασμολογίου και εφαρμογής συστήματων ΦΠΑ στη Σ. Αραβία

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών κάνει γνωστό στα μέλη του και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, σύμφωνα με το γραφείο ΟΕΥ της Τζέντας , ξεκινά η εφαρμογή νέου δασμολογίου για διάφορες κατηγορίες προϊόντων, τα οποία εισάγονται στην Σαουδική Αραβία από τις αρχές Απριλίου 2017.

Όλες οι αλλαγές στους εισαγωγικούς δασμούς περιλαμβάνονται αναλυτικά, στην νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα των Σαουδαραβικών τελωνείων, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία και στην αγγλική γλώσσα www.customs.gov.sa/sitew/se/en.SCTaviffs.

Επίσης , από τον Ιανουάριο του 2018 θα εφαρμοστεί σταδιακά και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2019 η πλήρης εφαρμογή του συστήματος ΦΠΑ, μια υποχρέωση που απορρέει για την Σ. Αραβία ως χώρα μέλος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Το πρώτο σχέδιο του νέου θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του νέου συστήματος φορολόγησης θα δοθεί στη δημοσιότητα ως τέλος Απριλίου τ.ε.

Ο προβλεπόμενος ΦΠΑ θα επιβληθεί σε 95 είδη τροφίμων και άλλων προϊόντων της διατροφικής αλυσίδας και θα εφαρμόζεται σε όλους τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς πολίτες. Εξαιρούνται της επιβολής οι υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, καθώς και όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Η εισαγωγή του νέου φόρου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική μεταρρύθμιση δεδομένου ότι μέχρι σήμερα είτε υπήρχε ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση, είτε δεν υπήρχε καμία φορολόγηση στα εισοδήματα φυσικών προσώπων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Τζέντα (ecocom-jeddah@mfa.gr )

20/03/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ