28-05-2017

Ανακοινώσεις


Επιχειρηματική αποστολή στη Μόσχα από το Υπουργείο Εξωτερικών, υπό τον ΑΝΥΠΕΞ κ. Γ. Κατρούγκαλο και με τη συμμετοχή του Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ κ. Γ. Τσίπρα, 22 Ιουνίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας μας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμματίζει, υπό τον ΑΝΥΠΕΞ κ. Γ. Κατρούγκαλο και με τη συμμετοχή του Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ κ. Γ. Τσίπρα, επιχειρηματική αποστολή στη Μόσχα στις 22 Ιουνίου 2017.

H Αποστολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ και τον ΣΕΒΕ, ενώ οι κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν είναι αυτοί που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις θετικότερες προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στη Ρωσία όπως:

- τυποποιημένα τρόφιμα (αποκλειομένων των εντός εμπορικού αποκλεισμού προϊόντων)

- ένδυση

- καλλυντικά (με ιδιαίτερη έμφαση στα φυσικά καλλυντικά)

- τομέας ακινήτων

- δομικά υλικά

- φάρμακα, παροχή ιατρικών υπηρεσιών

Κατά την επιχειρηματική αποστολή θα διενεργηθούν εξατομικευμένες και στοχευμένες συναντήσεις ελληνικών και ρωσικών επιχειρήσεων, που θα οργανωθούν από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μόσχας.

Σημειώνεται ότι το διοργανωτικό κόστος της αποστολής (ενοικίαση αίθουσας κεντρικού ξενοδοχείου και πρόσληψη επιτόπιου εξειδικευμένου προσωπικού για τη διευθέτηση των Β2Β συναντήσεων) ανέρχεται σε 550 ευρώ ανά εταιρεία, ενώ ο κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει αυτοτελώς τις δαπάνες ταξιδιού και διαμονής του.

 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικώς τα μέλη σας, τα οποία σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να επιστρέψουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση
b08@mfa.gr μέχρι και την 20 η Μαΐου 2017

22/06/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων


DOWNLOADS
participationform_F1274450823.doc

 

  • 
ΓΕΜΗ