23-06-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


ΕΒΕΑ-ΚΕΕΕ Ελληνογερμανική Συνέλευση - Ελληνογερμανικό ΕΒΕ: Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 9-10 Δεκεμβρίου 2016 στο ΕΒΕΑ

Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
«Προκλήσεις του γερμανικού και του ελληνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης»
 
Διοργάνωση: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και  Ελληνο - Γερμανική Συνέλευση
 
9-10 Δεκεμβρίου 2016
ΕΒΕΑ, Αίθουσα ΕΡΜΗΣ (6ος όροφος)

 
 
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας σε συνεργασία με την Ελληνο - Γερμανική Συνέλευση διοργανώνουν Συνέδριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με θέμα: «Προκλήσεις του γερμανικού και του ελληνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης». Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, το οποίο θα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από τα Επιμελητήρια των δύο χωρών, καθώς επίσης και στα εμπλεκόμενα υπουργεία, θεσμικά όργανα και κοινωνικούς εταίρους, θα παρουσιαστούν:

  • Το Ελληνικό και το Γερμανικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Η περιγραφή του ρόλου των Επιμελητηρίων και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων και συνδέσμων.
  • Οι μελλοντικές και καινοτόμες τάσεις που τείνουν να επηρεάσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

 
Η εν λόγω συνεργασία οδηγεί σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς και κατ’ επέκταση στην «παραγωγή» του κατάλληλου προσωπικού που θα διαθέτει τις αναγκαίες εξειδικευμένες γνώσεις, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη μιας βιώσιμης μικρής και μεσαίας επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, οι στόχοι του συνεδρίου είναι:

  • Να δοθούν ερεθίσματα για την εξέλιξη του τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα.
  • Η έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου με προοπτική για μελλοντική διεύρυνση της συμμετοχής των ειδικών του χώρου.
  • Η δικτύωση όλων των συμμετεχόντων αλλά και των ενδιαφερόμενων.
  • Η σωστή κατανομή των αρμοδιοτήτων.
  • Η εμβάθυνση, αλλά και η επέκταση των συνεργασιών μεταξύ Ελληνικών και Γερμανικών Επιμελητηρίων, εντείνοντας τη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης στο πλαίσιο της Ελληνο-Γερμανικής Συνέλευσης και τέλος
  • Ο καθορισμός των επόμενων βημάτων κι εντοπισμός δυνατοτήτων και προοπτικών.

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΚΕΕΕ στο τηλ. 210 3387104 (κα Βασιλική Καραντζίκου) και με το ΕΒΕΑ, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, τηλ. 210 3625342.

 

Πρόγραμμα εκδήλωσης

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε ηλεκτρονικά το δελτίο συμμετοχής.

 

08/12/2016 ΠΗΓΗ: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων


DOWNLOADS
GrDe_F1172924552.docx

 

  • 
ΓΕΜΗ