26-04-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Προκήρυξη «ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ε.Β.Ε.Α.» ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

 Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα Βραβεία Ε.Β.Ε.Α. 2017

 

1.      Βραβείο  εξαγωγικής δραστηριότητας – διεθνούς παρουσίας.

2.      Βραβείο  έρευνας – καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

3.      Βραβείο επώνυμου προϊόντος.

4.      Βραβείο  περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης.

5.      Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

6.      Βραβείο αύξησης της απασχόλησης.

7.      Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. 

8.      Βραβείο Νέου Επιχειρηματία.

9.      Βραβείο Αναπτυσσόμενης Μ.Μ.Ε.

10.   Βραβείο νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής φακέλων υποψηφιοτήτων μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Γαριού, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδόσεων ΕΒΕΑ, τηλ: 210.3625342, e-mail: pr@acci.gr

 

 

28/07/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδόσεων 

  • 
ΓΕΜΗ