19-06-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Επιχειρηματική Αποστολή στην Ινδονησία υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. T. Κουίκ (Τζακάρτα 14-17/11/2016)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του και μη ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνει Επιχειρηματική Αποστολή στην Ινδονησία υπό τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ.Τ. Κουίκ στη Τζακάρτα 14-17 Νοεμβρίου 2016. 

Οι κλάδοι που θα εκπροσωπηθούν είναι αυτοί που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και τις θετικότερες προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στην Ινδονησία, όπως: τρόφιμα και ποτά, τουρισμός, καλλυντικά, φάρμακα, κατασκευές, δομικά υλικά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και αμυντικό υλικό.

Κατά την εν λόγω επιχειρηματική αποστολή θα διενεργηθούν στοχευμένες συναντήσεις ελληνικών και ινδονησιακών επιχειρήσεων (Β2Β). Στον κάτωθι πίνακα παρατίθεται η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Ινδονησία κατά την τριετία 2013- 2015 καθώς και συγκριτικά στοιχεία του α΄ 5μηνου για τα έτη 2015 & 2016, για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Αξία σε ευρώ

 

 

2015

2015/2013

 

 

ΙΑΝ-ΜΑΙΟΣ 2016

2015/2013

2013

2014

2015

% στο σύνολο

Αύξηση/ Μείωση %

ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ 2015

ΙΑΝ-ΜΑΪΟΣ 2016

% χώρας στο σύνολο

Αύξηση/ Μείωση %

61.120.436

100.533.554

56.491.720

0,22

-7,6

29.072.541

21.504.642

0,22

-26,0

 

14/11/2016 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ