18-07-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Παράταση αιτήσεων εγγραφής στα Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας (ΕΕ 995/2010) έως 30/06/2017

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του ότι σύμφωνα με την αρ. 155096/268/24-4-2017 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1492 Β’ 02/05/2017) παρατείνεται έως 30.06.2017 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τους υπόχρεους εγγραφής στα Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας (ΕΕ 995/2010) (Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων).

Η μη εγγραφή των υπόχρεων στα ως άνω Μητρώα επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (αριθ. 19 § 1,2 του Κανονισμού Ξυλείας).

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων εγγραφής και τα σχετικά δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με την έδρα της επιχείρησής τους, μπορούν να απευθύνονται στις ακόλουθες Διευθύνσεις:

- Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αττικής: τηλ. 2103725725

- Δασών Ανατολικής Αττικής: τηλ. 2106395280, 2106391721

- Δασών Δυτικής Αττικής: τηλ. 2105908977

- Δασών Πειραιά: τηλ. 2104124953

30/06/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Εμπορίου 

  • 
ΓΕΜΗ