23-06-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Εκδήλωση στο EBEA με τίτλο:«Επενδυτικά έργα στον “Αναπτυξιακό Διάδρομο Διώρυγας Σουέζ”», 28 Απριλίου 2017

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει εκδήλωσηστο πλαίσιο παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος της Αιγύπτου.

 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της ευρύτερης περιοχής της Διώρυγας του Σουέζ, που θεωρείται οικονομική ζώνη Ειδικής φύσεως (Economic Zone of a Special Nature, SEZONE), η οποία μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργία κοινοπραξιών και  εξαγωγικών  ευκαιριών  για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., στο ΕΒΕΑ (5ος όροφος), με κύριο ομιλητή τον κ. KhaledKhalil, Επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του Οργανισμού EgyptianJuniorBusinessAssociation (EJB).

 

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, όπως μας αποστείλουν ηλεκτρονικά το Δελτίο Συμμετοχής εδώ.

 Τηλ. Επικοινωνίας:  210 3382252, 210 3382342 -Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ.

28/04/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ