19-06-2018

Σημαντικές Ανακοινώσεις


Αίτημα για παροχή πληροφοριών/προβλημάτων εμπορικής φύσεως στις εξαγωγές προς τη Ρωσία

Οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας διακρίνονται από αυξημένο προστατευτισμό μετά το 2012, ενώ η Ρωσία δεν φαίνεται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στον ΠΟΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε περιοριστικά μέτρα μέχρι τον Ιούλιο του 2017, ενώ εξετάζει επισταμένα την πορεία των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.

Ειδικότερα, έχουν κατά περιόδους επισημανθεί προβλήματα πολιτικών υποκατάστασης εισαγωγών από μεριάς της Ρωσίας, μέσω μη-δασμολογικών και παραδασμολογικών εμποδίων. Πιο συγκεκριμένα, προβλήματα εντοπίζονται σε κλάδους όπως: ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι υπηρεσίες πληροφορικής, η κλωστοϋφαντουργία, ο αγροτικός τομέας, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι ιατρικές συσκευές, κλπ.   

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το  Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και τον κ. Βρεττό Κωνσταντίνο στα τηλ: +30 210-328 (6356) και email: k.vrettos@mnec.gr

21/04/2017 ΠΗΓΗ: Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 

  • 
ΓΕΜΗ