23-11-2017

Οργάνωση Ε.Β.Ε.Α.   /   Διοικητική Επιτροπή


Διοικητική Επιτροπή ΕΒΕΑ

Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μίχαλος e-mail: president@acci.gr
Α' Αντιπρόεδρος
Γιάννης Συγγελίδης e-mail: vicepresident@acci.gr
Β' Αντιπρόεδρος
Παύλος Θωμόγλου e-mail: ptvicepresident@acci.gr
Γενικός Γραμματέας
Νίκος Σοφιανός e-mail: secretary@acci.gr
Οικονομικός Επόπτης
Ευάγγελος Τσόγης e-mail: treasurer@acci.gr

17/09/2012 ΠΗΓΗ: E.B.E.A. 

  • 
ΓΕΜΗ